Tờ dị hiệu bốc bát hương (set10)

105.000 

Tờ dị hiệu thiết kế mới 2023, độ linh ứng cao (có in chìm chống nhái)
Dùng kết hợp với cốt thất bảo, cốt tam bảo hay thập nhị bảo,…
Có hướng dẫn ở mặt sau
Đã được thầy Linh khai quang chung.
Không bao gồm cốt thất bảo.

Reviews

There are no reviews yet.

Nếu bạn đã mua hàng,hãy đăng nhập và đánh giá sản phẩm!